Start

Belasting is diefstal. Dat is een mening die ik met velen onder ons deel. Zo is het in de groep van soevereine mensen die stellen dat de mens geen bemoeienis van de overheid behoort te krijgen want de overheid is van ons allemaal en wij zijn allemaal gelijk (artikel 1 van de grondwet). Daarom is belasting en zeker het dwangmatig opleggen van heffingen waaraan ook nog eens het gebruik van geweld is toegestaan bij het niet betalen ervan of gijzelen van de belastingplichtige(n), een groot onrecht.

Ook de Libertarische Partij heeft dit in haar programma staan. Op de website kunnen we onderstaand stukje tekst terugvinden.

Belasting

Daar wij van mening zijn dat alle mensen recht hebben op de vruchten van hun arbeid wijzen wij alle overheidsmaatregelen af die bestaan uit het onder dwang verkrijgen van geld of goederen van individuen. In het bijzonder:

  • steunen wij het recht van ieder individu om het betalen van belasting aan te vechten op morele, religieuze, of juridische gronden;
  • wijzen wij de loon- en inkomstenbelasting af;
  • wijzen wij iedere stijging in bestaande belastingtarieven af, evenals het invoeren van welke nieuwe belasting dan ook;
  • zijn wij voor de uiteindelijke afschaffing van alle belastingen;
  • zijn wij voor een verlening van onvoorwaardelijke amnestie voor allen die zijn veroordeeld voor, of thans worden beschuldigd van belastingontduiking.

Als een overgangsmaatregel moeten alle straffen voor belastingontduiking worden beëindigd. Wij wijzen alle wettelijke verplichtingen voor werkgevers en ondernemers tot het innen van belastingen ten laste van werknemers en consumenten af.

Wij zijn tegen iedere verhoging van belastingtarieven onder het mom van rechtvaardigheid of vereenvoudiging van belastingtarieven, tegen vergroting van categorieën van belastingbetalers, en tegen het beperken of afschaffen van aftrekposten en vrijstellingen. Geen enkele belasting kan ooit rechtvaardig of eenvoudig zijn.

In de huidige fiscale crisis, waarin vele gemeenten verkeren, is faillissement te prefereren boven belastingverhoging of het voortdurende vergroten van de schuldenlast.  (Bron: Libertarische Partij)

De belastinginspecteur heeft mij een verzoek tot aangifte gestuurd. Ik ben gelijk naar de politie gegaan en aan hen verzoek voldaan.